skip to Main Content
01 June 2020
 • Python workshop :: ZeForge Academy

  01 June 2020 - 16:00 - 18:00

  Python workshop :: ZeForge Academy

  1. Variables and Types 2
  2. Lists and Tuples 2
  3. Conditions, Loops 2
  4. String Formatting, Input, Dictionaries 2
  5.  Test 1 + Functions I 1+1
  6. Functions II 2
  7. Classes and Objects I 2
  8. Classes and Objects II 2
  9. Test 2 + Project 1+1
   
 • Linux workshop :: ZeForge Academy

  01 June 2020 - 18:00 - 20:00

  Linux workshop :: ZeForge Academy

  1. Linux Distribucije • Struktura Linux sustava • Shell • Osnovne komande • Rad sa direktorijima 2
  2. Osnovne komande • Linux distribucije • Pokretanje virtualne mašine 2
  3. Editori i redirekcija • Editori • Input & output • Redirekcija 2
  4. Upravljanje procesima • Aliasi • Environment variable • Procesi • Cron 2
  5. Instalacija softvera • Upravljanje package managerima • Kompajliranje softverskih paketa 2
  6. Upravljanje korisnicima • Osnovne komande • Najbolje prakse 2
  7. Networking • Uvod u mreže • Osnovna konfiguracija • Alati za osnovne mrežne dijagnoze 2
  8. Uvod u Docker • Uvod u virtualizaciju • Uvod u Docker kontejnere 2
  9. Test 2
   
03 June 2020
 • Python workshop :: ZeForge Academy

  03 June 2020 - 16:00 - 18:00

  Python workshop :: ZeForge Academy

  1. Variables and Types 2
  2. Lists and Tuples 2
  3. Conditions, Loops 2
  4. String Formatting, Input, Dictionaries 2
  5.  Test 1 + Functions I 1+1
  6. Functions II 2
  7. Classes and Objects I 2
  8. Classes and Objects II 2
  9. Test 2 + Project 1+1
   
 • Linux workshop :: ZeForge Academy

  03 June 2020 - 18:00 - 20:00

  Linux workshop :: ZeForge Academy

  1. Linux Distribucije • Struktura Linux sustava • Shell • Osnovne komande • Rad sa direktorijima 2
  2. Osnovne komande • Linux distribucije • Pokretanje virtualne mašine 2
  3. Editori i redirekcija • Editori • Input & output • Redirekcija 2
  4. Upravljanje procesima • Aliasi • Environment variable • Procesi • Cron 2
  5. Instalacija softvera • Upravljanje package managerima • Kompajliranje softverskih paketa 2
  6. Upravljanje korisnicima • Osnovne komande • Najbolje prakse 2
  7. Networking • Uvod u mreže • Osnovna konfiguracija • Alati za osnovne mrežne dijagnoze 2
  8. Uvod u Docker • Uvod u virtualizaciju • Uvod u Docker kontejnere 2
  9. Test 2
   
08 June 2020
 • Python workshop :: ZeForge Academy

  08 June 2020 - 16:00 - 18:00

  Python workshop :: ZeForge Academy

  1. Variables and Types 2
  2. Lists and Tuples 2
  3. Conditions, Loops 2
  4. String Formatting, Input, Dictionaries 2
  5.  Test 1 + Functions I 1+1
  6. Functions II 2
  7. Classes and Objects I 2
  8. Classes and Objects II 2
  9. Test 2 + Project 1+1
   
 • Linux workshop :: ZeForge Academy

  08 June 2020 - 18:00 - 20:00

  Linux workshop :: ZeForge Academy

  1. Linux Distribucije • Struktura Linux sustava • Shell • Osnovne komande • Rad sa direktorijima 2
  2. Osnovne komande • Linux distribucije • Pokretanje virtualne mašine 2
  3. Editori i redirekcija • Editori • Input & output • Redirekcija 2
  4. Upravljanje procesima • Aliasi • Environment variable • Procesi • Cron 2
  5. Instalacija softvera • Upravljanje package managerima • Kompajliranje softverskih paketa 2
  6. Upravljanje korisnicima • Osnovne komande • Najbolje prakse 2
  7. Networking • Uvod u mreže • Osnovna konfiguracija • Alati za osnovne mrežne dijagnoze 2
  8. Uvod u Docker • Uvod u virtualizaciju • Uvod u Docker kontejnere 2
  9. Test 2
   
10 June 2020
 • Python workshop :: ZeForge Academy

  10 June 2020 - 16:00 - 18:00

  Python workshop :: ZeForge Academy

  1. Variables and Types 2
  2. Lists and Tuples 2
  3. Conditions, Loops 2
  4. String Formatting, Input, Dictionaries 2
  5.  Test 1 + Functions I 1+1
  6. Functions II 2
  7. Classes and Objects I 2
  8. Classes and Objects II 2
  9. Test 2 + Project 1+1
   
 • Linux workshop :: ZeForge Academy

  10 June 2020 - 18:00 - 20:00

  Linux workshop :: ZeForge Academy

  1. Linux Distribucije • Struktura Linux sustava • Shell • Osnovne komande • Rad sa direktorijima 2
  2. Osnovne komande • Linux distribucije • Pokretanje virtualne mašine 2
  3. Editori i redirekcija • Editori • Input & output • Redirekcija 2
  4. Upravljanje procesima • Aliasi • Environment variable • Procesi • Cron 2
  5. Instalacija softvera • Upravljanje package managerima • Kompajliranje softverskih paketa 2
  6. Upravljanje korisnicima • Osnovne komande • Najbolje prakse 2
  7. Networking • Uvod u mreže • Osnovna konfiguracija • Alati za osnovne mrežne dijagnoze 2
  8. Uvod u Docker • Uvod u virtualizaciju • Uvod u Docker kontejnere 2
  9. Test 2
   
15 June 2020
 • Python workshop :: ZeForge Academy

  15 June 2020 - 16:00 - 18:00

  Python workshop :: ZeForge Academy

  1. Variables and Types 2
  2. Lists and Tuples 2
  3. Conditions, Loops 2
  4. String Formatting, Input, Dictionaries 2
  5.  Test 1 + Functions I 1+1
  6. Functions II 2
  7. Classes and Objects I 2
  8. Classes and Objects II 2
  9. Test 2 + Project 1+1
   
 • Linux workshop :: ZeForge Academy

  15 June 2020 - 18:00 - 20:00

  Linux workshop :: ZeForge Academy

  1. Linux Distribucije • Struktura Linux sustava • Shell • Osnovne komande • Rad sa direktorijima 2
  2. Osnovne komande • Linux distribucije • Pokretanje virtualne mašine 2
  3. Editori i redirekcija • Editori • Input & output • Redirekcija 2
  4. Upravljanje procesima • Aliasi • Environment variable • Procesi • Cron 2
  5. Instalacija softvera • Upravljanje package managerima • Kompajliranje softverskih paketa 2
  6. Upravljanje korisnicima • Osnovne komande • Najbolje prakse 2
  7. Networking • Uvod u mreže • Osnovna konfiguracija • Alati za osnovne mrežne dijagnoze 2
  8. Uvod u Docker • Uvod u virtualizaciju • Uvod u Docker kontejnere 2
  9. Test 2
   
17 June 2020
 • Python workshop :: ZeForge Academy

  17 June 2020 - 16:00 - 18:00

  Python workshop :: ZeForge Academy

  1. Variables and Types 2
  2. Lists and Tuples 2
  3. Conditions, Loops 2
  4. String Formatting, Input, Dictionaries 2
  5.  Test 1 + Functions I 1+1
  6. Functions II 2
  7. Classes and Objects I 2
  8. Classes and Objects II 2
  9. Test 2 + Project 1+1
   
 • Linux workshop :: ZeForge Academy

  17 June 2020 - 18:00 - 20:00

  Linux workshop :: ZeForge Academy

  1. Linux Distribucije • Struktura Linux sustava • Shell • Osnovne komande • Rad sa direktorijima 2
  2. Osnovne komande • Linux distribucije • Pokretanje virtualne mašine 2
  3. Editori i redirekcija • Editori • Input & output • Redirekcija 2
  4. Upravljanje procesima • Aliasi • Environment variable • Procesi • Cron 2
  5. Instalacija softvera • Upravljanje package managerima • Kompajliranje softverskih paketa 2
  6. Upravljanje korisnicima • Osnovne komande • Najbolje prakse 2
  7. Networking • Uvod u mreže • Osnovna konfiguracija • Alati za osnovne mrežne dijagnoze 2
  8. Uvod u Docker • Uvod u virtualizaciju • Uvod u Docker kontejnere 2
  9. Test 2
   
22 June 2020
 • Python workshop :: ZeForge Academy

  22 June 2020 - 16:00 - 18:00

  Python workshop :: ZeForge Academy

  1. Variables and Types 2
  2. Lists and Tuples 2
  3. Conditions, Loops 2
  4. String Formatting, Input, Dictionaries 2
  5.  Test 1 + Functions I 1+1
  6. Functions II 2
  7. Classes and Objects I 2
  8. Classes and Objects II 2
  9. Test 2 + Project 1+1
   
 • Linux workshop :: ZeForge Academy

  22 June 2020 - 18:00 - 20:00

  Linux workshop :: ZeForge Academy

  1. Linux Distribucije • Struktura Linux sustava • Shell • Osnovne komande • Rad sa direktorijima 2
  2. Osnovne komande • Linux distribucije • Pokretanje virtualne mašine 2
  3. Editori i redirekcija • Editori • Input & output • Redirekcija 2
  4. Upravljanje procesima • Aliasi • Environment variable • Procesi • Cron 2
  5. Instalacija softvera • Upravljanje package managerima • Kompajliranje softverskih paketa 2
  6. Upravljanje korisnicima • Osnovne komande • Najbolje prakse 2
  7. Networking • Uvod u mreže • Osnovna konfiguracija • Alati za osnovne mrežne dijagnoze 2
  8. Uvod u Docker • Uvod u virtualizaciju • Uvod u Docker kontejnere 2
  9. Test 2
   
24 June 2020
 • Python workshop :: ZeForge Academy

  24 June 2020 - 16:00 - 18:00

  Python workshop :: ZeForge Academy

  1. Variables and Types 2
  2. Lists and Tuples 2
  3. Conditions, Loops 2
  4. String Formatting, Input, Dictionaries 2
  5.  Test 1 + Functions I 1+1
  6. Functions II 2
  7. Classes and Objects I 2
  8. Classes and Objects II 2
  9. Test 2 + Project 1+1
   
 • Linux workshop :: ZeForge Academy

  24 June 2020 - 18:00 - 20:00

  Linux workshop :: ZeForge Academy

  1. Linux Distribucije • Struktura Linux sustava • Shell • Osnovne komande • Rad sa direktorijima 2
  2. Osnovne komande • Linux distribucije • Pokretanje virtualne mašine 2
  3. Editori i redirekcija • Editori • Input & output • Redirekcija 2
  4. Upravljanje procesima • Aliasi • Environment variable • Procesi • Cron 2
  5. Instalacija softvera • Upravljanje package managerima • Kompajliranje softverskih paketa 2
  6. Upravljanje korisnicima • Osnovne komande • Najbolje prakse 2
  7. Networking • Uvod u mreže • Osnovna konfiguracija • Alati za osnovne mrežne dijagnoze 2
  8. Uvod u Docker • Uvod u virtualizaciju • Uvod u Docker kontejnere 2
  9. Test 2
   
Back To Top