skip to Main Content

Početak Akademije

Nakon 108 prijava, 95 kandidata je uradilo test logičkog zaključivanja i tako postali dio nove generacije ZeForge Akademije koja počinje u ponedjeljak, 02.09.2019. godine. Nažalost, zbog ograničenih kapaciteta od 40 mjesta, nismo bili u mogućnosti da sve one koji su zainteresovani primimo na direktno učenje, nego smo iste prebacili u DL, privremeno, dok se ne oslobodi neko od mjesta. U nastavku donosimo kompletne liste svih primljenih kandidata, ali prije toga bi voljeli da se zahvalimo svim našim partnerima, jer bez njih ovo ne bi bilo moguće realizovati u ovakvom obimu. Hvala Grad Zenica, ZEDA, Spark, NSoft i FMRPO.

Lista kandidata

Grupa A on-site (16:00 – 18:00)

 1. Jana Jerkić
 2. Aldin Salcinović
 3. Dino Halilović
 4. Emir Čerim
 5. Dika Bošnjak
 6. Nermin Cogo
 7. Harun Smaka
 8. Haris Hrustić
 9. Armin Nezić
 10. Alem Hodžić
 11. Sandra Milošević
 12. Senad Saltaga
 13. Almir Tabić
 14. Merim Stupar
 15. Elhad Muharemović
 16. Amir Mujčić
 17. Adin Jahić
 18. Lamija Imamović
 19. Selman Patković
 20. Adnan Kubat

Grupa B on-site (18:00-20:00)

 1. Ismar Avdić
 2. Benjamin Bajramović
 3. Ahad Halilović
 4. Velid Tahirović
 5. Evel Ribo
 6. Adis Durmiš
 7. Merjem Bajramović
 8. Ilham Redžić
 9. Tarik Osmanbašić
 10. Goran Popović
 11. Semir Husagić
 12. Ajas Pasalić
 13. Mirza Hodzić
 14. Ermin Muratović
 15. Mehmed Čobo
 16. Tarik Talić
 17. Elvir Sehić
 18. Zerina Nezić
 19. Maida Kavaz
 20. Elma Mehmedić

Grupa C Distance Learning

 1. Benijamin Mahmutović
 2. Alen Garibović
 3. Ajdin Garibović
 4. Elvir Huseinspahić
 5. Amar Čerim
 6. Amina Kolenda
 7. Admir Skomorac
 8. Magbula Musić
 9. Fatima Jašarević
 10. Šemsudin Bešo
 11. Amer Musić
 12. Faris Raščić
 13. Nermin Šistek
 14. Elvedin Suljić
 15. Edin Tabak
 16. Amel Zeković
 17. Harun Durak
 18. Mahir Durak
 19. Mensur Ramulj
 20. Amar Ćatović
 21. Emir Muharemagić
 22. Safet Pojskić
 23. Nejra Pinjo-Osmanlić
 24. Benjamin Ribo
 25. Adil Tolja
 26. Mirzad Varupa
 27. Hadžo Otuzbir
 28. Nejra Turčinović
 29. Adnan Mehanija
 30. Amir Ibranović
 31. Tarik Mudrov
 32. Almir Pašalić
 33. Ahmed Mujić
 34. Alem Brka
 35. Naim Garanović
 36. Armin Bujak
 37. Nijaz Duran
 38. Adnan Karačić
 39. Alma Gapa
 40. Muhamed Mehmedović
 41. Smaka Merima
 42. Mensur Suljić
 43. Derviš Halilčević
 44. Kenan Hadžić
 45. Ahmed Muftić
 46. Amel Selimović
 47. Mahir Dizdarević
 48. Bilal Suljić
 49. Rumejsa Pezić
 50. Benjamin Horić
 51. Ajdin Čosić
 52. Nejla Bošnjak
 53. Amar Strika
 54. Amir Subašić
 55. Husejn Gluhić
Back To Top